Zondag 10 april 2022

Kippencamper ready!

Nogmaals enorm veel dank voor jullie support voor de kippencamper! Pieter (de bouwer) en ik zijn er trots op het resultaat te presenteren (en te melden dat dit precies binnen budget is gerealiseerd). In de eerdere update schreven we over de start van de bouw; in dit bericht het laatste nieuws over het eindresultaat, transport, pluimveemanagement en eierverkoop.

Met een grote trailer is de kippencamper van Pieter’s werkplaats in Kootwijkerbroek naar onze boerderij in Warmond gebracht. Met eigen voer- en vaartuig hebben we het last-mile transport verzorgd. De legnesten zijn op de boerderij gemonteerd, anders was het geheel te breed om via de openbare weg te vervoeren.

De kippencamper is 8 bij 2,5 meter. Aan de binnenkant is ruim 50 meter zitstok voor de kippen zodat ze goed de ruimte hebben als ze s’nachts op stok gaan. In de camper zit een watertank van 350 liter met automatisch drinksysteem waarvan de kippen ongeveer een week kunnen drinken. Er zijn 8 ruime legnesten waar eieren gelegd worden en 2 uitlopen die met een tijdklok automatisch open en dicht gaan. Zo houden we predators buiten het nachtverblijf. Overdag scharrelen de kippen buiten. We gaan ervaren of het lukt om met enkele hanen de natuurlijke vijanden die hier aanwezig zijn (marterachtigen en roofvogels zoals buizerd en havik) weg kunnen houden of dat we moeten experimenteren met extra beschermingsmaatregelen zoals een hond, een ezel en / of schrikdraad.

Een uitdaging waar iedere pluimveehouder mee te maken heeft is vogelgriep; een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is en met name door wilde eenden en ganzen wordt verspreid. Er gelden dan ook landelijke maatregelen om besmettingen te voorkomen, met name gericht op vermijden van contact met wilde vogels. Voor hobby kippenhouders (max 249) geldt een afschermplicht, kippen mogen wel buiten, maar niet vrij rondlopen. Naar verwachting tot begin van de zomer.

Wij gaan hier als volgt mee om:

 • In mei starten we met 50 kippen die in de kippencamper voldoende licht, lucht en ruimte hebben.
 • Als de vogelgriep is opgeheven vullen we de toom (= groep kippen) aan tot 200 kippen en grazen we in de polder achter de koeien aan.
 • Indien de vogelgriep in de winter terugkomt huisvesten we de kippen in de polytunnel (72m2) waar ze met 2,5 kip per m2 een goed bestaan hebben.

Ons ideaalbeeld is dat de kippen hun kipheid (scharrelen, stofbaden, socialiseren, etc) optimaal tot uitdrukking kunnen brengen en met hun gedrag de andere elementen in ons boerderijsysteem versterken. Ze krabben in de bodem om tussen de graszoden ruimte te maken voor kruiden, eten (voor koeien schadelijke) wormen en verspreiden de mestflatten.

En dan geven ze ons ook nog eieren! De eieren zijn vanaf eind mei verkrijgbaar bij onze Oogstwinkel in Leiden. De oogstwinkel is een onbemande buurtwinkel met streekproducten waar een compleet versassortiment (zuivel, eieren, vlees, groente, fruit) van natuurinclusieve boeren uit de regio en Leidse makers te koop is. Je kunt ons al volgen op Instagram!

Regeneratieve hersenspinsels
en belevenissen

Crowdfunding kippencamping update!

Via CrowdAboutNow zijn we een crowdfunding gestart voor de financiëring van een kippencamper.

Crowdfunding kippencamping geslaagd!

Via CrowdAboutNow zijn we een crowdfunding gestart voor de financiëring van een kippencamper.

Het Leidsch Dagblad over de toekomst van agrarische bedrijven

Het Leidsch Dagblad over de toekomst van Joost op De Eenzaamheid.

Zondag 07 november 2021

Kippencamper update!

Nogmaals heel veel dank voor jullie support bij het realiseren van een kippencamper! Vanaf volgend jaar kunnen we hiermee de bodem en biodiversiteit in onze polder gaan verbeteren en waanzinnig lekkere eieren produceren. In dit bericht een update over de voortgang.

Direct na de crowdfunding zijn we gestart met de bouw van de kippencamper. Het plan was een oude hooibalenwagen te hergebruiken als frame voor de kippencamper. Tijdens het demonteren van de wagen werd echter duidelijk dat de kwaliteit van het frame twijfelachtig was en bij nader inzien een dubbel-assig model optimale draagkracht biedt in een drassig weiland. Na overleg tussen Oom Henk (techneut), Pieter (kippencamper bouwer) en ondergetekende werd besloten op zoek te gaan naar een toekomstbestendiger tweedehands model.

Dat werd een hele zoektocht, dit type wagen van juiste afmetingen bleek schaars. Agrarische speelgoedwinkels zoals agritrader.nl en tractorpool.com zijn afgestruind en handelaren van landbouwvoertuigen zijn gebeld. Bij het invallen van de herfst leidde volhoudend speurwerk tot een hoopvolle lead!

Op een zonnige maandagochtend reed ik naar Twist in Duitsland, net achter Emmen. Bij kalkoenenboer en akkerbouwer Bernd stond een wagen van 8 bij 2,5 meter te koop. In goede staat zo bleek en na wat afdingen was de deal rond. Ik kreeg een rondleiding langs de kalkoenen en dronk koffie met Bernd en zijn dochters die ook actief zijn in de landbouw. Al met al een mooie ochtend!

Eind oktober is de wagen op transport gegaan naar Pieter en zijn we gaan bouwen! Voor het einde van het jaar is de wagen af en komende lente komen de bewoners 🙂

We gaan werken op basis van de volgende principes:

 • DIERVRIENDELIJK: Optimale welvaart voor de kip
 • REGENERATIEF: Meer leven in en op de grond; lokale verkoop
 • UNIEKE SMAAKBELEVING: Topkwaliteit eieren

Om deze manier van werken te faciliteren  bouwen we de kippencamper met:

 • Veel licht, lucht en ruimte
 • Mestdoorlatende vloer voor goede hygiene
 • Automatische veiligheidsdeur voor vrije uitloop overdag en bescherming tegen predatie in de nacht
 • Goed geisoleerde behuizing voor alle seizoenen
 • Ruime voeropslag en drinkwatertank
 • Zonne-energie voor autonome stroomvoorziening

Regeneratieve hersenspinsels
en belevenissen

Crowdfunding kippencamping geslaagd!

Via CrowdAboutNow zijn we een crowdfunding gestart voor de financiëring van een kippencamper.

Het Leidsch Dagblad over de toekomst van agrarische bedrijven

Het Leidsch Dagblad over de toekomst van Joost op De Eenzaamheid.

Podcast Boerenverstand

Wij waren in het NOS Journaal! Bekijk het filmpje hier.

Maandag 2 augustus 2021

Crowdfunding kippencamper geslaagd!

Via CrowdAboutNow zijn we een crowdfunding gestart voor de financiëring van een kippencamper. Goed nieuws, dit is 100% geslaagd! Lees het hele verhaal hieronder.

Hallo! Ik ben Joost, zesde generatie boer. Vorig jaar heb ik mijn droombaan in het Amsterdamse bedrijfsleven opgezegd om de relatie tussen koeien, kaas en klimaat te herontdekken. Kunnen die wél duurzaam samengaan? Boerderij ‘De Eenzaamheid’ is een innovatie-eiland voor regeneratieve landbouwmethoden en verdienmodellen. We starten nu met een kippencamper! Doe je mee?

————————-

UPDATE: De 100% is binnen!

Yehheesssss! Dank aan alle crowdfunders voor mogelijk maken van de kippencamper. We gaan meteen van start met de bouw! Maar er is meer.. Als we het maximale bedrag halen kunnen we de kippencamper voorzien van zonnepanelen, accu en regelkast. Hiermee kunnen we de buitendeuren en legnesten automatisch openen en sluiten en extra maatregelen nemen om de kippies te beschermen ter voorkoming van predatie. Goed voor het welzijn van dier en boer. Let’s go! 🙂

————————-

Boerderij de Eenzaamheid
Al 5 generaties lang maakt onze familie kaas op een eiland vlakbij Leiden. Iedere generatie geeft op geheel eigen wijze invulling aan de boerderij. Dat noemen wij traditie. Mijn ouders Jan en Roos hebben het bedrijf in 2000 omgeschakeld naar biologisch en onze Wilde Weide kaas van Noordwijk tot New York beschikbaar gemaakt. Vorig jaar ben ik teruggekeerd op het platteland om samen met mijn ouders en ons team de relatie tussen koeien, kaas en klimaat te onderzoeken. Kunnen die wel duurzaam samengaan?!

Route Regeneratief 2040
Regeneratieve landbouw is een set van landbouwprincipes en -methoden die bodem en biodiversiteit verbeteren, CO2 opslaat in de bodem en boeren en het platteland weer cool maakt. Wij hebben ons hierin verdiept en proberen zoveel mogelijk best practices die in ons gebied relevant zijn te implementeren. Denk aan de manier van begrazen met de dieren, de grond niet omploegen en het verwilderen van de polder. Het doel is een levendige, weerbare eilandpolder die tegen een klimaatstootje kan. Vol met koeien, schapen, kippen, vogels, insecten, nematoden, grassen, kruiden, struiken en bloemen. Op het erf creeren we verschillende pleinen: een voor koeienstal en kaasmakerij, een voor recreatie en educatie en een voor de ontwikkeling van duurzame landbouwmethoden met een moestuin, (thee)hagen en kalkoenmobielen. Dat leeft!

Wij onderzoeken ons landschap met ecologen en waterexperts om de draagkracht te bepalen, schetsen met ontwerpers optimale habitats om zoveel mogelijk leven te faciliteren en werken met andere ondernemers aan nieuwe verdienmodellen uit voedsel, vezels en ecosysteemdiensten.

Om daar te komen hebben we onze strategie Route Regeratief 2040 bestaande uit drie peilers:

(1) RE:invent => melkveehouderij opnieuw uitvinden
(2) RE:generate => nieuwe landbouwssystemen en verdienmodellen ontwikkelen
(3) RE:wild / wet => ruimte aan wildernis / vernatting geven (in onze veenweidepolder zorgt dat voor CO2 opslag).

De eerste stappen in onze regeneratieve reis
De eerste stap is een samenwerking tussen koeien en kippen te faciliteren. Koeien worden vaak gezien als een probleem, maar zijn in een Veenweidepolder als de onze ideale landschapsbeheerders. Met de juiste manier van (strip)grazen versnellen ze het proces van geboorte-groei-overlijden-verteren van de vegetatie en helpen ze CO2 opslaan in de bodem. Door de kippen achter de koeien aan te laten grazen versterken we de bodem en biodiversiteit en produceren we de beste kwaliteit eieren. Hoe zit dat?

Kippen krabben in het weiland waardoor kruiden de kans krijgen te ontkiemen en zich te vestigen tussen het gras. Goed voor de biodiversiteit! Kippen gaan ook op zoek naar voedsel in koeienvlaaien en verspreiden dan de mest waardoor deze beter is op te nemen door de bodem. Zo biedt het buitenleven de kippen een divers dieet. Dat proef je aan de eieren en zie je aan de mooie rooie dooier! De eieren zijn voor ons een nieuw verdienmodel en worden verkocht aan de betere locale restaurants en speciaalzaken.

Vorig jaar hebben we met een pilot met 10 kippen mooie resultaten behaald, nu schalen we op naar 150 kippen.

Innovatieve kippencamper
Met jullie bijdrage bouwen wij een waanzinnige kippencamper die in alle behoeften van 150 kippen voorziet: een veilige rustplaats, een comfortabel legnest en voldoende eten en drinken. Een mobiel paleisje waarmee de kippen achter de koeien aan door de polder reizen. De kippenkar wordt meerdere keren per week verplaatst met de trekker en iedere dag hebben ze toegang tot een vers stuk weiland.

De investering voor de kippenkar en natuurlijk de kippen bedraagt €15.000,-. De kar bouw ik samen met techneut oom Henk (verantwoordelijk voor de onderbouw) en timmerkoning Pieter (verantwoordelijk voor de bovenbouw). Henk bouwt een meebewegende onderbouw die de drassige omstandigheden van onze veenweidepolder aankan en Pieter bouwt een mooie behuizing. (ons model zal wat groter zijn en een dak van duurzame red cedar shingles in plaats van riet hebben).

Hoe kun jij helpen en wat krijg je er voor terug?
Alleen met jullie hulp is het mogelijk om deze nieuwe, duurzame vorm van landbouw te realiseren. Iedereen die meedoet ontvangt een mooie beloning in de vorm van een activiteit of product en updates over de bouw van de kippencamper en ontwikkelingen op de boerderij. Het lijkt mij waanzinnig mooi om samen met jullie de kippen een vrij weilandleven en comfortabel onderdak te geven. Want… een vrije kip is een blije kip 🙂

Doe mee en vertel het voort!

Bekijk dit verhaal op de website van CrowdAboutNow hier.

Regeneratieve hersenspinsels
en belevenissen

Het Leidsch Dagblad over de toekomst van agrarische bedrijven

Het Leidsch Dagblad over de toekomst van Joost op De Eenzaamheid.

Podcast Boerenverstand

Wij waren in het NOS Journaal! Bekijk het filmpje hier.

De Eenzaamheid in het NOS Journaal

Wij waren in het NOS Journaal! Bekijk het filmpje hier.