Zondag 10 april 2022

Kippencamper ready!

Nogmaals enorm veel dank voor jullie support voor de kippencamper! Pieter (de bouwer) en ik zijn er trots op het resultaat te presenteren (en te melden dat dit precies binnen budget is gerealiseerd). In de eerdere update schreven we over de start van de bouw; in dit bericht het laatste nieuws over het eindresultaat, transport, pluimveemanagement en eierverkoop.

Met een grote trailer is de kippencamper van Pieter’s werkplaats in Kootwijkerbroek naar onze boerderij in Warmond gebracht. Met eigen voer- en vaartuig hebben we het last-mile transport verzorgd. De legnesten zijn op de boerderij gemonteerd, anders was het geheel te breed om via de openbare weg te vervoeren.

De kippencamper is 8 bij 2,5 meter. Aan de binnenkant is ruim 50 meter zitstok voor de kippen zodat ze goed de ruimte hebben als ze s’nachts op stok gaan. In de camper zit een watertank van 350 liter met automatisch drinksysteem waarvan de kippen ongeveer een week kunnen drinken. Er zijn 8 ruime legnesten waar eieren gelegd worden en 2 uitlopen die met een tijdklok automatisch open en dicht gaan. Zo houden we predators buiten het nachtverblijf. Overdag scharrelen de kippen buiten. We gaan ervaren of het lukt om met enkele hanen de natuurlijke vijanden die hier aanwezig zijn (marterachtigen en roofvogels zoals buizerd en havik) weg kunnen houden of dat we moeten experimenteren met extra beschermingsmaatregelen zoals een hond, een ezel en / of schrikdraad.

Een uitdaging waar iedere pluimveehouder mee te maken heeft is vogelgriep; een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is en met name door wilde eenden en ganzen wordt verspreid. Er gelden dan ook landelijke maatregelen om besmettingen te voorkomen, met name gericht op vermijden van contact met wilde vogels. Voor hobby kippenhouders (max 249) geldt een afschermplicht, kippen mogen wel buiten, maar niet vrij rondlopen. Naar verwachting tot begin van de zomer.

Wij gaan hier als volgt mee om:

  • In mei starten we met 50 kippen die in de kippencamper voldoende licht, lucht en ruimte hebben.
  • Als de vogelgriep is opgeheven vullen we de toom (= groep kippen) aan tot 200 kippen en grazen we in de polder achter de koeien aan.
  • Indien de vogelgriep in de winter terugkomt huisvesten we de kippen in de polytunnel (72m2) waar ze met 2,5 kip per m2 een goed bestaan hebben.

Ons ideaalbeeld is dat de kippen hun kipheid (scharrelen, stofbaden, socialiseren, etc) optimaal tot uitdrukking kunnen brengen en met hun gedrag de andere elementen in ons boerderijsysteem versterken. Ze krabben in de bodem om tussen de graszoden ruimte te maken voor kruiden, eten (voor koeien schadelijke) wormen en verspreiden de mestflatten.

En dan geven ze ons ook nog eieren! De eieren zijn vanaf eind mei verkrijgbaar bij onze Oogstwinkel in Leiden. De oogstwinkel is een onbemande buurtwinkel met streekproducten waar een compleet versassortiment (zuivel, eieren, vlees, groente, fruit) van natuurinclusieve boeren uit de regio en Leidse makers te koop is. Je kunt ons al volgen op Instagram!

Regeneratieve hersenspinsels
en belevenissen

Crowdfunding kippencamping update!

Via CrowdAboutNow zijn we een crowdfunding gestart voor de financiëring van een kippencamper.

Crowdfunding kippencamping geslaagd!

Via CrowdAboutNow zijn we een crowdfunding gestart voor de financiëring van een kippencamper.

Het Leidsch Dagblad over de toekomst van agrarische bedrijven

Het Leidsch Dagblad over de toekomst van Joost op De Eenzaamheid.